Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Số 394-2015 - Bài hát tặng anh Bá...!?

Lão cũng chẳng thích nói chuyện chính chị chính em làm gì. Nhưng nghe bài hát này mới thấy nước ta chẳng có đồng chí nãnh đạo nào được dân kính trọng như anh Bá... Và chắc cũng chẳng đồng chí nào được giới nghệ sỹ chân chính viết tặng bài hát cảm động đến vậy. Giá như anh ấy đừng là CS...!

Và có bao nhiêu đồng chí đồng hội đồng thuyền khác phải biết xấu hổ. Hay vẫn còn cố mặt trơ trán bóng trước vong linh người đã khuất?

Mới hay, có rất nhiều đồng chí chỉ đáng gọi bằng... thằng...!?


 

Không có nhận xét nào: