Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Số 27-2013: Mạo muội khi đã hạ quyết tâm... 3 lần.


THƯ NGỎ… !?

Kính gửi anh Tổng.

Ai em tuy là một thảo dân. Cũng có tấm lòng lo cho vận mệnh của đất nước, dân tộc. Từ nỗi quan tâm như thế, Ai em cũng có nhời kính gửi tới bác Tổng, chỉ xin được trình bày ý kiến nho nhỏ về vấn đề “truyền thông định hướng”. Chớ mấy năm nay, Ai em nghe đài VOV hàng ngày, coi VTV hàng ngày… mà vưỡn chả hiểu truyền thông định hướng tuyên truyền cái gì sất. Ý của Ai em là tin thì cứ đưa mà chả biết đưa cái gì?. Báo giấy thì toàn đăng tin cướp, giết, hiếp. Báo nói báo hình thì toàn đưa tin “đuổi hình bắt chữ, hãy chọn giá đúng (mà cứ chọn là toàn… sai)… Mà lâu rồi không thấy phát… “chiếc nón kì rượu”. Thi thoảng lại có tin dự án ABC cưỡng bức giải tỏa bị dân dùng cả âm binh để chống… âm binh. Rồi thì lại có tin chúng nó đưa đầu gấu để dẹp dân oan…

Hù… Nói tóm lại là Ai em chả hiểu gì sất. Vì vậy… Ai em xin được có ý kiến rằng: Bác Tổng cần quản lý chặt cho nhà chúng em cái “Truyền thông định hướng” để chúng Ai em còn muốn coi mấy… cái đó. Trăm lạy ngàn lạy anh tổng quan tâm đến đề nghị của chúng Ai em. Ai em hiểu rằng hàng nhiều chục năm nay được đảng tuyên truyền, giáo dục. Chúng Ai em nguyện một đời theo đảng. Chúng Ai em hàng ngày nghe tuyên truyền định hướng để hun đúc “tinh thần cách mạng vô sản”, để biến tư tưởng thành “hành động cách mạng cụ thể”… Mà cứ nghe hoài, nghe mãi rồi vẫn… chả hiểu gì sất.

Thế thì có mà… chán mớ cái sự đời.

Ới… anh tổng ơi. Cứu Ai em với. Chỉ có ý kiến rất bình thường vậy thôi. Cớ sao các đồng chí lại đưa trát mời Ai em lên phường làm việc là sao chớ. Ai em xin ghi âm cụ thể kẻo bác tổng lại bảo là Ai em nói… thiếu căn cứ. Nó nè:

Tại sao mày lại viết thư ngỏ. Tại sao mày quan tâm đến vận mệnh của đất nước dân tộc. Mày tham gia tổ chức phản động nào. Mày hoạt động chống phá bao lâu rồi.

Ai em bảo rằng: Tao dõng dạc giả nhời mày là tao theo “đảng phản động” của tao hơn 40 năm rồi. Mày khỏi hỏi mần răng cho nó mệt. Anh tổng thấy Ai em giả nhời thế có ngon không?

Sáng nay có thằng cháu lạ hoắc mở cửa hầm rồi ghé mặt vào bảo: Thằng già…!.  Mày về mà ôm con vợ già nhà mày đi. Từ giờ cấm được nói đến chữ “đảng” nữa nghe chửa?.

Ua… Bác Tổng ơi. Vậy là góp ý với đảng là… toi đời hử bác?. Vậy thì Ai em xin… chừa. Cả dòng họ năm đời nhà chúng Ai em cũng… xin chừa luôn. Có lẽ họ hàng nhà chúng Ai em bảo nhau lượn đi cho nước nó trong. Cứ loạng quạng trong cái đất này rồi trước sau gì cũng… ngủm củ tỏi với chúng nó. Ai em thì chân thành như thế mà còn bị… Thì bao nhiêu các bác kia còn… “hùng hổ” hơn nhà Ai em gấp bội, góp ý chân thành gấp bội… !?. Ai em nghĩ lộn rằng hình như có lẽ các bác ấy là dân… cá gỗ mất rồi.

Ghi chú: Ở xứ Ai em thì… “cá gỗ” được coi là… “chân gỗ”.  Ặc… !?

Không có nhận xét nào: