Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Số 162-2013: Thú tội trước bình minh lúc... sắp chết?

LỜI XIN LỖI

Lão thành thật  kính phục đồng chí Đằng (họ Lê). Đồng chí thật dũng cảm khi tuyên bố từ bỏ cái ný tưởng mê sảng mà đồng chí từng theo từ lúc trẻ khỏe cho đến khi nhập bệnh viện ngáp ngáp chờ… chết.

Lão nghe có tên nào đó nói sảng (giống đồng chí) rằng: “20 tuổi không theo CS là không có trái tim. 40 tuổi không bỏ CS là không có khối óc”. Lão éo biết đồng chí nào nói câu này.

Nhưng vận vào việc đồng chí Đằng tuyên bố quyết từ bỏ cái… ní tưởng mê sảng của mình thì Lão đâm buồn cho cái “khối óc” của đồng chí. Mong đồng chí sớm gặp mấy “ngài rậm râu” cùng thánh tiền bối đi nhé. Thế giới này đồng chí về nơi đó là trúng má nó rồi, làm gì còn chỗ khác để đi chớ.


Một lần nữa đề nghị các đồng chí phản biện ngừng lời hộ cái. Chán nghe lắm rùi đó…!?


LHĐ: Nói về nỗi sợ thì anh Đằng còn sợ hơn Lão cả trăm lần. Phục anh ở chỗ đó… đó.

Không có nhận xét nào: