Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Số 30-2013: Luật pháp thật nghiêm mình...!?LUẬT PHÁP KHÔNG THA BỌN BUÔN MA TÚY…!?

Thằng buôn ma túy bị bắt, bị đánh nhiều quá nó tức lên chửi: Đ… mẹ cả lò nhà chúng mày. Bọn thao túng thị trường tiền tệ, bọn buôn BĐS bằng quyền lực, bọn thu phí phương tiện giao thông, bọn vẽ ra cái chế độ này, cả thằng ngồi trên pháp luật kia nữa… Chúng nó cùng một bọn, chúng còn tàn ác hơn cả ma túy. Tao buôn ma túy là mang đến cho nhân loại niềm sung sướng, sự lên tiên. Thế mà chúng mày đánh bố mày nặng tay thế à. Không được chúng mày hé cửa thì bố thằng ma túy nó vào được đất này chớ. Cũng cùng loại như nhau cả mà…!?

Đoàng…!?

Đó là kết cục của thằng buôn ma túy bị bắt. Những thằng khác vẫn khoe re, vẫn tiếp tục đi rao giảng đạo đức cho thiên hạ…!?

Đ… mẹ nó… Lạ thế!?

Không có nhận xét nào: