Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

SỐ 150-2013: TIN ĐỘNG CHỜI...

LÃO HỒ ĐỒ CỰC LỰC PHẢN ĐỐI

Bọn phản động, bọn thế lực thù địch này thật là quá đểu. Nó dám nhổ vào mặt cả "thể diện cuốc ra" nhà ta rồi. Tức quá phải lên tiếng tỏ thái độ thích đáng với bọn chúng thôi… Dưới đây là bài viết đăng trên báo chính thống nhà nước Trung Quốc (http://www.china.org.cn) về Lăng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam

Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam, one of the 'Top 10 ugliest buildings in the world' by China.org.cn.

Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam [wikimedia.org]
The hulking marble edifice is the final resting place of Ho Chi Minh, Vietnam's revered former leader. The structure itself is apparently meant to evoke Vietnamese traditions including a communal house and a lotus flower (how the two can be combined in one building is unclear) but crueler observers have compared it to a giant Greco-Roman public toilet. In his will Ho Chi Minh said that cremation "would be more hygienic than burial and would also save land for agricultural practices." You don't always get what you wish for.

Google dịch:
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam, một trong những "Top 10 tòa nhà xấu xí nhất thế giới bởi China.org.cn.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, Việt Nam [wikimedia.org]
Sự vụng về dinh thự bằng đá cẩm thạch là nơi an nghỉ cuối cùng của Hồ Chí Minh, cựu lãnh đạo đáng kính của Việt Nam. Cấu trúc bản thân rõ ràng là có nghĩa là để gợi lên truyền thống Việt Nam trong đó có một ngôi đình và một bông hoa sen (làm thế nào hai có thể được kết hợp trong một tòa nhà là không rõ ràng) nhưng độc ác nhà quan sát đã so sánh nó với một nhà vệ sinh công cộng Hy Lạp-La Mã khổng lồ. Trong di chúc của ông Hồ Chí Minh cho biết hỏa táng rằng "sẽ là vệ sinh hơn chôn cất và cũng sẽ tiết kiệm đất canh tác nông nghiệp." Bạn không luôn luôn có được những gì bạn mong muốn.
Một lần nữa Lão Đồ lại… cực lực phản đối các đồng chí… thế lực thù địch anh em. Địch con mẹ các đồng chí nhá!?

2 nhận xét:

Đinh Công Tử. nói...

Xin Laodochanh con tem nhé ? còn 16 chữ vàng nữa sao không thấy Lão nhắc tới ?

lao dochanh nói...

Chưa nhắc là Lão Đinh đã biết thì có nhắc cũng thừa. He he he.