Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Số 331-2014 - TUYÊN TRUYỀN ĐỊNH HƯỚNG...!?

ĐỆCH… CÁI BỌN MẶT LẦU ĐÃ LỘ RA CHƯA…!?

Các cụ ta có câu: “Yêu cho doi cho vọt, ghét cho mặc cho ăn”. Ngụ ý rằng người ta phải trải qua khó khăn gian khổ mới được thành người. Còn đã ghét rồi thì cứ cho mày ăn thật nhiều để mày sớm trở thành thằng Lú. Tức là thiểu năng trí tuệ đó

Mới đây bỗng dưng thằng Fây nó giở chứng. Nó đòi trở về tên thật và phải đổi Pass thì mới vào được nhà…!?

Bỗng dưng Lão Đổ thấy hơi bị ngạc nhiên. Bởi theo quy định của ông chủ nhà Fây thì chỉ có vi phạm cái XYZ lung tung tí mẹt mới bị…..!?

Thế nhưng mấy thằng cộm cán như “Bâu-xít”, thằng “Nguyễn Tấn Rũng.org”… vân vân và vân vân, rõ ràng vi phạm... vưỡn chẳng thấy thằng Fây nó quan tâm…?. Trong khi đó thì mấy trang từng gây gổ, tính mần cái dzụ… phản biện phản biếc kiểu như thằng “google chấm Tiên Lãng"… chẳng hạn  bỗng dưng biến mất, dù trước đó đã bị lộ mặt là cái thứ... DLV và từng bị nhiều người blok?. Điểm lại mới thấy. Dựa trên yếu tố động cơ thì ra có hai trường phái rõ rệt. Trên mặt trận… tuyên truyền, kể cả bên “định hướng” lẫn các nhà “Rân trủ” thì đều… không sao. Số đông các đồng chí kêu la ỏm tỏi rằng bị X rồi bị Y hay Z. Rồi phải đổi tên trở về… “đơn vị cũ”. Đành phơi phơi mặt ra với cái tên… thối khắm do đi ỉa không chịu mang giấy vào WC…!

Vậy là sao? Có ai giả nhời được không?

Đứng trên quan điểm “nhận thức khách quan” để nhận định. Thì việc vi phạm quy định của thằng Fây hiện giờ có vô số anh dính chưởng. Ví như nói tục rồi bót hình sex... thì ai qua thằng “Phọt Phẹt”. Về mặt chửi xiên chửi xẹo thì ai qua nổi thằng… “Lốc Liếc”. Nói về đấu đá chính trị thì càng thua xa thằng “NguyenTanDung.org” hay thằng “Gú gồ, chấm Tiên Lãng”.

Vậy thì đã nảy sinh ra mấy nhận thức mới. Các đồng chí kiên định lập trường vô sảng, cùng các đồng chí phản biện… đều không bị sao?. Một số đồng chí bỗng dưng la ỏm tỏi… Hóa ra chỉ là chiêu “Bờ dờ” kiểu ăn theo nói leo cả thôi.

Mới hay “tuyên truyền định hướng” đi cùng “biện pháp hĩu hiệu” đã ngấm sâu vào “truyền thông” các lề của xứ ta. Chứng minh rằng ở bất cứ thời đại nào, nó vốn vẫn rất hiệu quả…?

Mới hay, chuyện ỉa đái xưa nay vốn xuất phát từ động cơ… sinh lý, Hiểu để có nhận thức đúng, rồi đi đến hành động đúng… thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Nói thế và làm được thế thì… vô cùng khó khăn.

Cho Lão Đồ chửi tục một câu: “Đcm mấy đồng chí cơ hội. (Kể cả bên ta lẫn bên địch)… đều thuộc hàng chó chết. (Ý lộn… Thằng chó nhà Lão nghe Lão xuất ngôn xong cái là nó vội sủa… Gâu gâu tỏ ý bất bình…)!?

Ủa… hóa ra nãy giờ mình cũng bị nhiễm con vi-rus "độc tài toàn trị" má nó rùi. Mình cũng bị… “tuyên truyền định hướng” sao ta… Đụ má sắp nhỏ. Nhầm con mẹ nó rồi…


Mịa… chơi cả lít mà không… lộn xộn mới lạ. Lão đi… khò đơi.!?


Không có nhận xét nào: