Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Số 427-2016: LÝ SỰ... VỤN

Vậy là người ta chặn đến từng bài viết. Thế mới biết đội ngũ DLV đắc lực thật...!

Không có nhận xét nào: