Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Số 461- 2017: Truyện vui cuối tuần: Hợp chủng quốc XHCN...

ĐƯA CON HỢP CHỦNG… GIỐNG.

Có hai vợ chồng mới cưới nhau. Chồng Mỹ, vợ việt. Vừa đẻ một thằng con trai bụ bẫm kháu khỉnh.

Chồng bảo: thế là tao đã có đứa nối dõi rồi. Vợ thì bảo. Chưa biết thế nào . Nó lớn lên mới biết…!?

Lớn lên nó bị… bóng.  Một bữa cô hàng xóm cùng cô vợ đi họp phụ nữ về. Mới hỏi:  Bóng là cái gì.

Bóng là nửa đực nửa cái đó.

Dưng mờ... nó thuộc phe nào…?

Tao nói cho mày biết nhá. Tao cũng đéo biết luôn.

Thế hóa ra mày đẻ nó ra mà đéo biết nó là giống gì à?

Thì đúng vậy. Đến tao cũng còn đéo biết tao thuộc cái giống gì nữa là…

Tại sao?

Khó giải thích quá…

Thì tao có truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 79, 88 hay 258 đéo gì đâu gì đâu mà mày sợ.

Tao là đảng viên. Giai cấp lãnh đạo. Tao có chỉ thị ngầm số 15 che chắn. Tao đéo sợ. Nhưng...

Nhưng sao?

Tao là đảng viên cộn sảng. Còn ổng là quan chức chế độ dân chủ tư bản. Nên…

À... Tao hiểu rồi. Vì vợ chồng mày là thứ "hợp chủng giống" nên đẻ ra cái thứ … đéo giống ai?. Nó đéo ra đờn ông. Cũng đéo ra đàn bà… Hù... thiệt tình.

Thế nó tên là gì?

Nó có một cái tên dài ngoẵng: "CHXHCNVN"

Tên đéo gì mà dài ngoẵng ra thế…!

Mày hãy lên mạng. Mày “gúc-gồ”. Mày gõ cái dòng chữ đó phát, là mày hiểu ngay…

Ua… dễ thế mà tao đéo biết…

Chứng tỏ mày sống ở Mỹ bao năm mà đéo sáng cái lòng ra… Bọn Mỹ là cái bọn “Thế lực thù địch, bọn tự suy thoái, tự diễn biến” đấy nhá. Trong con mắt người đảng viên như tao thì chúng đều là phản động. Những thằng nào con nào đảng tao bảo không nghe cũng đều là giống đó hết. Hiểu chửa?

Ua… Giờ tao mới hiểu tại sao xưa giờ chúng mày toàn tự nhận là “đỉnh cao trí tuệ, là dân chủ đến thế là cùng…  Chúng mày là cả một bầy sâu. Chúng mày ăn không chừa một thứ gì…”


Nhưng chúng tao tất cả đều “Đúng quy trình” hết. Con này phản động chắc rồi. Thì ra thế giới này toàn phản động không hà. Tao nói lại cho mày biết nhá. Đéo như cái bọn tư bản chúng mày chỉ biết có mỗi cái… "dân chủ" không thôi. Ôi… địt mẹ.

Không có nhận xét nào: