Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Số 375-2014 - chém gió cúi từng... BẢN CHÍNH VÀ BẢN... PHOTO?

Chém gió cúi từng.

BẢN SAO

Tao hỏi mày: Bản chính đáng giá bao nhiêu?

1000 đô

Thế còn bản sao.

1 đô…Vậy là tao hiểu rồi. Thằng Ô nó công du châu Á lần thứ hai nó cũng đéo thèm ghé thăm sứ Vịt ta. Nó toàn bắt tay với bọn Tàu chó không hà…?

Không có nhận xét nào: