Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Số 379-2014 - CHỖ NÀO ĐÂY TA?

CHỖ NÀO ĐÂY TA?

Reng… Anh đang làm gì dzợ?

Ai gọi đới?

Ủa… Em đây mờ. Em là “Ô-Sin” là “cô giúp việc” của anh đây mờ?

Sao không nói sớm?. Thế em đang ở đâu?

Em đang trong WC…

Hả, sao phải chui vào đó?

Dạ vào đó mí gọi được cho anh. Là thằng chó đó nó đi đánh bạc suốt đêm qua, mãi sáng mới về. Hiện đang ngáy như sấm…

À… thì ra là vậy.

Anh ui… em nhớ anh lắm?

Nhớ thì mần răng được đây em?

Hay là…

Gì nữa đây?

Mai làng em có việc. Thằng chả nó đi ăn cỗ…

Thì sao?

Nó mà đi cỗ thì bao giờ cũng hết đêm mới mò về như hôm nay đó.

Thì sao?

Hay là mai anh đến đón em nhá.

Mấy giờ…?

Chắc khảng 10 giờ sáng gì đó thì thằng chó nó mí đi cỗ.

Đón ở đâu?

Là tại điểm G đó…?


Điện thoại tắt cái rụp, Lão còn đang ngẩn ngơ. Mả cha nhà nó. Điểm G nó ở chỗ nào đây ta?


                 
                                (Rậm rạp thế... Hình như chỗ ni thì phải...?)


Không có nhận xét nào: