Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Số 459-2017 - CÁCH... !

CAO CHIÊU

Thằng bạn than thở: Tao vừa mất cú đau quá…!

Cú gì?

Mất cái… “nguyên”.

À… tưởng gì chứ cái “nguyên” thì khối thằng vừa mất. Nhưng cái “nguyên” nó đâu có còn mà sợ mất?

Nó vẫn còn cả đấy chứ. Quyền vẫn lộng, tiền vẫn như gió vô đều. Chữ “nguyên” với chữ “quyên” nó vốn đồng âm. Đảng đã từng dạy: “Có quyền lực là có tất cả”. Ông hiểu chửa?. Bây giờ bị cách mất cái “nguyên”. Bỗng nhiên thấy đám đàn em trong “nhóm” chúng nó không còn… hiền ngoan như trước. Và tiền vô thì… ít hẳn.

À thì ra là vậy… Thảo nào mấy thằng cha bị cách mất cái “nguyên” như ông cũng đều tỏ ra… nhột nhạt cả. Dân ta cứ nghĩ nông cạn. Cái đã không còn, lại mang ra “cách”. Nghe nó hài bỏ mẹ đi. Vậy mà…


Phải nói anh tổng ngày càng… cao chiêu. Chiêu nào cũng thâm thúy như sách Tàu cả. Khâm phục… khâm phục.


Không có nhận xét nào: