Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Sood 458-2017 - Đồng Tâm

KHÔNG CÓ THỎA HIỆP ĐÂU. ĐỒNG TÂM ƠI…!

Anh Chung đến Mỹ Đức, nhưng không đến Đồng Tâm. Tại sao vậy…?

Bởi anh không phải là quan chức do dân bầu ra. Anh không bao giờ có trách nhiệm phải phục vụ nhân dân, và không bao giờ đứng về phía dân. Anh là thứ quan được mua bằng tiền. Hoặc do đấu đá nội bộ rồi thỏa hiệp để chia ghế. Do phe cánh của anh mạnh… Hoặc do chính bọn cướp đất Đồng Tâm đã có công đưa anh vào ghế đó. Anh có dám phản chúng không?. Lão không tin anh Chung có can đảm vậy…!. Nếu anh Chung có thực quyền để giải quyết vấn đề. Thì tên phó côn an TP. Hà Nội đã không dám ngang nhiên thách thức dư luận và cả dân Đồng tâm như vậy.

Vậy anh Chung thuộc về ai?. Phải nói rõ: Anh không thuộc về nhân dân. Anh thuộc về đảng của anh. Cái việc anh chỉ đến Mỹ Đức. Không dám vào Đồng Tâm nói lên điều đó…

Thôi… Tôi khuyên dân Đồng Tâm Đừng tin cộn sảng nữa. Các quý vị thua rồi…

Anh Chung phải bảo vệ đảng của anh ý, Bảo vệ bọn tham nhũng cướp đất… cũng chính là đảng của anh ý đó.

Chỉ còn một cách là “quyết tử”. Đằng nào cũng chết. Hãy chết cho vinh dự... nữa thôi. Hiểu chửa…?

Lão không khuyên đâu. Đừng chửi Lão tội nghiệp. Nhưng cộn sảng vốn xuất thân là một hội kín (thanh niên cách mạng đồng chí hội ở TQ). Nên họ luôn hành động độc ác với thủ đoạn rất đen tối và đê hèn… Đó chính là bản chất của họ. Nhớ câu: "Thói quen dễ đổi. Bản chất khó dời" đó mà.


Dân và đảng viên Đồng Tâm cần hiểu rõ vậy đi, rồi hẵng hành động…!?. 

Nhớ nha…!?


Không có nhận xét nào: