Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Số 17-297-2014: "Thượng phương bảo... kê"

BẢO KIẾM HAY… BẢO KÊ?


Bà bác sỹ khoa sản đang cắm cúi coi TV. Bỗng bà vỗ đùi cái “đách” rồi cười lớn: Chí phải. Anh tổng đúng là đỉnh cao trí tuệ thật rồi. Thế mà đám phản biện nó cứ bảo…!

Bảo gì?

Bảo là anh tổng bị… lú.

Thế không lú thì là cái gì chứ. Không những “tổng” mà còn là “Đại Tổng Lú” nữa là khác ấy chứ.

Ông đừng có phát ngôn phản động nhá. Hôm nay mồng ba tết. Tôi không thèm chấp đâu nhá.

Thiệt sao?. Tôi hỏi bà. Cái gì là “sức mạnh của nhâng dâng bắt nguồn từ sự nãnh đạo của đoảng” thì ý nghĩa nó ra cái éo gì chớ?. Giả sử cứ nói ngược lại dư lày “Sức mạnh của “đoảng” bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân” cho nó lành. Nghe tuy có chưa sáng nghĩa lắm, nhưng cũng còn có tính “hiện thực cách mạng” chút. Nói như anh tổng thế thì chỉ có là “đỉnh cái hũ nút”. Đỉnh của đánh tráo khái niệm, là cái đỉnh… nhí nhố. Bà hiểu chưa?

Ông đúng là Hồ Đồ thật rồi. Từ trưa 30 đến giờ như cái hũ chìm. Toàn phát biểu lôm côm…

Ừa… thì tôi hũ chìm. Nhưng cũng vẫn còn hiểu tiếng Việt đó nha.

Ông đúng là… Trong tay anh tổng nắm quyền lực tối cao. Có anh Bá đới đao hộ vệ với thượng phương bảo kiếm… chấn cuốc. Sợ gì triều đình không vững chứ?

Bà nói một mà chẳng hiểu hai. Xưa giờ hễ triều đình nghiêm kỉ cương. Vua dân đồng lòng lo việc nước. Triều đình trước hết vì quyền lợi của dân của nước. Lo bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Không hèn với giặc, ác với dân như… mới là nước mạnh. Sức mạnh của dân tộc được kết tinh từ lòng yêu nước, từ sự đoàn kết “Diên Hồng”. Với hàng triệu chữ “Sát Thát” trên cánh tay… Chớ cái thứ…!

Ơ… cái ông này. Ông kể tội ai ở đây?


Tôi chả kể tội ai cả. Đúng là có “Thượng Phương Bảo Kiếm” trong tay thật. Nhưng với triều chính loạn thần. Hôn quân cầm quyền. Bọn xu nịnh ngồi trên cậy quyền ăn cướp, tham nhũng, phá hoại. Cấu kết chặt chẽ với đám giang hồ xã hội đen thành những nhóm  Mafia nhỏ trong một triều đình Mafia lớn, lũng đoạn đất nước. Kẻ hiền trung bị ép rệp, bị tiêu diệt hầu hết như hiện nay thì “Thượng Phương Bảo Kiếm” cũng chỉ là cái thứ “Thượng Phương Bảo Kê” thôi nhá. Nói cho bà nhớ. Dân bây giờ khác rồi. Đừng có múa dìu qua mắt dân mãi nhá… nhá… nhá!


Không có nhận xét nào: