Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Số 95-2013: Chứng tỏ quyền lực hay kém hiểu biết về văn hóa?

Lệnh "bứng" ra rồi... Nhưng còn mấy nơi này vẫn còn đang uy nghiêm như "lăng mộ"

(http://vov.vn/Van-hoa/Bung-het-su-tu-da-kieu-Trung-Quoc-ra-khoi-dinh-chua/276087.vov)
Nghe đồn hai vị giám đốc hai nơi này đều là... nữ. Chị em ta thích ra oai quá ha?

Không có nhận xét nào: