Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Số 125-2013: Thử lần mò tìm đường...!?

TRÒ CHƠI GIẤU MẶT?

Lão Hồ Đồ cách nay đã mấy tháng không thể vào Fay bằng máy tính của mình. Các trang khác thì vẫn vào bình thường. Lạ nhỉ. Lão bèn thử vào bằng máy tính khác vẫn với đường mạng của nhà mình thì vào Fay bình thường. Nhân rỗi rãi Lão mầy mò "Đao" cái Firefox mới nhất rồi vào thử. Nhưng bị ai đó chữa cái mục: "http//:" thành "https//:" và gạch đỏ chéo, phía trái đầu tiên còn treo một cái khóa màu đỏ tươi. Lão thử gõ nguyên trạng: "http//:www.facebook.com" hẳn hoi thì nó thông báo như sau:

Kết Nối Này Không Đáng Tin
       
          Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới www.facebook.com, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.
          Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.       
       
          Tôi Nên Làm Gì?
         
            Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa.
           
       www.facebook.com dùng một chứng chỉ bảo mật bất hợp lệ.

Chứng chỉ chỉ có hiệu lực đối với *.xx.fbcdn.net


(Mã lỗi: ssl_error_bad_cert_domain)

Hù... vậy là rõ ràng cái ID của Lão bị khóa mất rồi. Có mà giời cứu ... He he he. Bạn nào có cách hay dễ mần, khác cách của "BS Hồ Hải" đã chỉ... để có thể khai thông được (Lưu ý: Lão ở trong nước nha). Xin chỉ giùm Lão nha. Lão thề sẽ hý hoáy mần cho... ra nhẽ. Ha ha ha.

 Chơi mạng lắm lúc cũng vui phết.


1 nhận xét:

lao dochanh nói...

Bùn quớ. Chả có ai giúp Lão rùi...?